Mình xin tự giới thiệu mình ten là cao nguyên văn nhật 19 tuổi tên thưòng gọi là carốt mình đang học ở quận 3 dg lý chính thắng nhà văn hoá phụ nữ ai hoc trong đó thì làm wuen nhoa ai mà hoc lớp tỉa rau củ của cô thu nguyệt vào thứ 2 4 6 buổi sáng hoặc thứ 3 5 7 lớp nấu ăn nhà hàng buổi sáng của cô kim oanh thì tốt nữa các bạn nào muốn làm wuen ep nich:vitoilachangkho_vt1993 nhoa cả nhà ( không học trong đó mà ở quận 3 hoặc 5 cũng dc