Hiện tại mình buồn cần bạn tâm sự .nếu bạn nào cùng cảnh ngộ ,và có tâm sự buồn mình cung làm bạn để chia sẻ.mình không quen người eo lã hay ko đàn hoàn và có học thức nếu các bạn muốn làm bạn thì vô yh mình nha yahoo: lambao_bao. mình muốn được tìm bạn cùng chung ý nghĩ vui vẻ và hoà đồng ,lịch sự có kiến thức.